2006-03-29

Régi vicc


A rádióban bemondják, hogy marslakók szálltak le a Földre. Ezek kicsi zöld emberek és ha szótagolva beszélünk hozzáájuk, megértik amit mondunk.
Józsi bácsi sétál az erdö szélén, hirtelen meglát egy kis zöld embert. Nosza, odarohan és lelkendezve beszélni kezd:
- Én va-gyok a Jó-zsi bá-csi és ép-pen er-re sé-tál-tam. Hát te ki vagy és mit cs-nálsz er-re fe-lé?
A válasz:
- Én va-gyok a va-dász és sza-rok.

A szórakozott professzorhoz így szól a felesége munkába indulás elõtt:
- Ne felejtsd el, hogy elköltözünk az új lakásba. Délután gyere egybõl oda, mert a régi lakás üres lesz.
A prof persze elfelejti, és megérkezvén, tûnõdve dörmög a bajsza alatt az üres lakásban:
- Aha, tehát nem jó helyen járok. De mit is mondott az asszony, hova költözünk?
Mivel nem jut eszébe az új cím, kimegy az utcára, ahol meglát egy kislányt.
Megszólítja.
- Kislány! Nem láttál erre egy teherautót sok bútorral megpakolva?
- De igen! - válaszolja a kislány.
- És nem tudod véletlenül, hova mentek?
- Dehogynem, apa. Gyere, megmutatom!

Egyetemi hallgató vizsgázik. Szakad róla a víz, iszonyú gondban van. A professzor kedvesen:
- Segíthetek egy kisegítõ kérdéssel?
- Óóóó, igen professzor úr, köszönöm - így a diák.
- Nos?
Post a Comment