2007-06-25

Új könyv a gyergyói örménységről

Június 24-én, vasárnap délután 17-órától zajlott a ProArt Galériában, Dr Becsek-Garda Dezső, helytörténész, és parlamenti képviselő, új könyvének, „A Gyergyói örmények könyve” bemutatója, amelyet ez alkalommal Bajna György költő, újságíró méltatott.

A könyvbemutatót az örmény fiatalok szervezete, a Görög Joachim Társaság szervezte, és több mint 70 örmény származású, és a gyergyói örménység iránt érdeklődő résztvevő volt jelen.
Bajna György bemutatója után, (amelyet reményeink szerint teljes egészében közlünk itt is) Dr. Becsek-Garda Dezső történész beszélt a könyv megszületésének körülményeiről beszélt. A megjelenést egy többéves kutatómunka előzte meg, amely során a Gyergyószentmiklósi örmények, és az egyházközösség is tevékenyen segített. A szerző kutatási területe, elsősorban a székely múlt, eddig megjelent könyveiben, Gyergyó történelmét mutatta be. Azonban az örmény vonatkozású múlttal eddigi kutatásai alatt lépten-nyomon találkozott, így néhány éve, belefogott ennek a feltárásába is, és így született meg, ez a két kötetes, nagyon tartalmas, és jól dokumentált, átfogó képet adó könyv.

Szerinte a helyi örmény közösség történelmének, és történelmi szerepének ismerete nélkül nem érthető meg a Gyergyószentmiklós településfejlődése, és múltja. A gyergyószentmiklósi örménység egy vallásához hűen ragaszkodó, kultúrateremtő, népcsoport, aki a kereskedelmet, a kisiparosi céhrendszert, és ezáltal az egész helyi gazdaságot fejlesztette. Bankokat hoztak létre, és kiterjedt gazdasági kapcsolatokkal rendelkeztek, de közösségüket saját szabályaik szerint szervezték meg.

A továbbiakban egy rövid beszélgetés alakult ki a résztvevőkkel, az örmény nyelv megmaradásának, vagy újratanulásának lehetőségéről; a tágasabb: Romániai, és Örményországi örmény-örmény kapcsolatok erősítésének fontosságáról; a történelmi példákról, az anyanyelvű tanulás szükségességéről a kissebségi sorsban, valamint az autonómia, kissebségi önrendelkezés, a közösségi érdekérvényesítés, és a békés együttélés az örménységtől eltanulható modelljeiről.

Az örmény fiatalok, és a közösség nevében Madaras Szilárd köszönte meg a történésznek, a kutatói munkát, és belefektetett energiát, amellyel a Gyergyói örménységről eddigi legátfogóbb könyvet jelentette meg.

A nagyszámú hallgatóság lelkes tapssal jutalmazta a szerzőt.


Görög Joachim Társaság

Post a Comment